Tag Archives: kubuntu

Project Neon KVM

2012/08/08 | 心之所在 | 3 Comments

Kubuntu 在 12.04 后降格为社区项目

2012/02/07 | nihui | 24 Comments

Kubuntu 11.10

2011/10/16 | 心之所在 | 10 Comments

Kubuntu 和 Chakra 的 KDE 4.7新闻

2011/07/24 | 心之所在 | 11 Comments

Kubuntu 的 kde-snapshot 源又回地球了

2011/03/14 | 心之所在 | 2 Comments